Terapia umiejętności społecznych

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to terapia skierowana do dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwijaniu empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i rozwijaniu umiejętności współdziałania.

Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz grupowo.

Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które mają trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami, w radzeniu sobie z emocjami, w samoocenie (nieadekwatnej – niskiej lub wysokiej), w asertywnej postawie.

Zróżnicowanie uczestników może być bardzo szerokie tzn. mogą to być:

  • osoby nieśmiałe lub zbyt ekspansywne,
  • osoby, które mają trudność w rozumieniu relacji społecznych,
  • osoby, które nie potrafią rozwiązywać konfliktów bez agresji,
  • osoby niepotrafiące radzić sobie z porażką,
  • osoby niepotrafiące nawiązywać i utrzymywać relacji,
  • osoby niepotrafiące zgodnie współpracować z innymi, przestrzegać zasad i granic,
  • osoby mające trudności w rozumieniu emocji swoich i innych,
  • osoby niezdolne do dostrzegania perspektywy innych osób.

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo