Zajęcia z elementami integracji sensorycznej (SI)

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna (SI) jest metodą pracy z dziećmi, zarówno terapeutyczną, jak i profilaktyczną. Teoria integracji sensorycznej odwołuje się do wczesnych etapów rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów, jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

Terapia integracji sensorycznej ma wzmóc rozwojowe funkcje dziecka, poprawić uczenie się, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie. Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych. Integracja nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, by uczenie się było coraz łatwiejsze. Odpowiednia stymulacja dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym zapobiega w przyszłości powstawaniu wielu zaburzeń w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego, w tym procesów uczenia się. Ćwiczenia integracji sensorycznej angażują całe ciało, zmysł równowagi i dotyku, ale również wzrok i słuch oraz prowadzą do właściwej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i synchronizacji bodźców zmysłowych.

Dla kogo SI?

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej są przeznaczone przede wszystkim dla:

 • dzieci z problemami poczucia równowagi i koordynacji,
 • dzieci z zaburzeniami motoryki małej i dużej,
 • dzieci niechętnie podejmujących się nowych zadań,
 • dzieci z zaburzoną koncentracją,
 • dzieci, dla których bodźce dopływające z zewnątrz znacznie zakłócają działanie dziecka,
 • dzieci nadpobudliwych,
 • dzieci, którym brakuje wiary we własne siły, mających problem z niską samooceną

Wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej (SI), są, wtedy gdy u dziecka można zaobserwować konkretne zachowania:

 • Unikanie zabaw z plasteliną, masą solną, farbami
 • Niechęć do dotyku, zwłaszcza gdy ktoś podchodzi z tyłu i np. dotyka jego ramienia
 • Przesadną nadwrażliwość
 • Unikanie zabaw wymagających współpracy obu rąk (np. manipulacja zabawką, rozpoznawanie przedmiotu za pomocą dotyku)
 • Trudności z wchodzeniem na i schodzeniem ze schodów
 • Częste podpieranie ręką głowy w trakcie pisania i czytania
 • Przestraszenia podczas huśtania czy też podrzucania
 • Strach i unikanie zabaw takich, jak bujanie się, obracanie na karuzeli, podskakiwanie
 • Częste upadanie, potykanie się, sprawianie wrażenia niezdarnego
 • Bardzo długa nauka wiązania sznurowadeł,
 • Bardzo długie posługiwanie się naprzemiennie prawą i lewą ręką lub brak preferencji ręki
 • Nieprawidłowe siedzenie i stanie, w pozycji sprawiającej nienaturalne wygięcie ciała
 • Szybkie męczenie się,
 • Niepokój podczas nagłych i głośnych dźwięków,
 • Trudności w rozumieniu poleceń słownych
 • Wrażliwość na światło, dziecko lubi mrok lub przytłumione światło w pokoju
 • Trudności z podążaniem wzrokiem (śledzeniem) za przedmiotem lub gubienie miejsca podczas czytania lub pisania
 • Podekscytowanie w miejscach jasno i kolorowo oświetlonych lub podczas oglądania TV
 • Nadwrażliwość na niektóre zapachy i trudność w rozróżnianiu zapachów
 • Nadpobudliwość i nadruchliwość
 • Trudność w organizowaniu sobie zabawy

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo