Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

Zajęcia terapeutyczne

Dla dzieci i młodzieży

Zajęcia edukacyjne

Sesje i warsztaty dla placówek edukacyjnych

Warsztaty okolicznościowe

Warsztaty w naszej siedzibie lub innym miejscu

pedagog dziecięcy gdańsk

Kim jesteśmy?

Mgr Anna Dzwoniarska jest pedagogiem i terapeutą z doświadczeniem w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także w placówkach terapeutycznych i fundacji Szkwał - Morze dla młodzieży propagującej żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcjami psychoruchowymi, zarówno wrodzonymi jak i nabytymi. Podczas wieloletniej pracy zaobserwowała jak wielkie jest zapotrzebowanie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, ukierunkowane na poprawę jakości życia podopiecznych oraz ich otoczenia.

Perspektywę tworzą specjaliści z dziedziny pedagogiki i psychologii, którzy zdobywali doświadczenie i kompetencje nie tylko podczas stosownych studiów i specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych, ale przede wszystkim w praktyce, poprzez kontakt z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych i terapeutycznych oraz na sesjach indywidualnych.

Terapeuta dziecięcy z sercem - Gdańsk i okolice.

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne podejście oraz umiejętność budowania długotrwałych relacji na linii terapeuta-podopieczny
 • Najwyższa jakość usług terapeutycznych wzorująca się zarówno na standardowych, jak i innowacyjnych metodach terapii dostosowanych do każdego odbiorcy oraz wysokie standardy etyczne oparte na dyskrecji i wzajemnym zaufaniu
 • Profesjonalna i kompleksowa współpraca z rodzicami, konsultacje z przekazywaniem bieżących wskazówek do pracy z dzieckiem również w domu oraz placówkach oświatowych
 • Możliwość dojazdów do podopiecznych i przeprowadzania zajęć u nich w domu
 • Terapia obejmująca wiele obszarów rozwoju dziecka, połączona z zabawą i miłym spędzaniem czasu gwarantuje długofalowy sukces
 • Urozmaicone zajęcia, stosujące wiele metod ruchowych, plastycznych czy multimedialnych

Nasza oferta

pedagog dziecięcy gdańsk

Zajęcia terapeutyczne

 • - Terapia ręki
 • - Terapia autyzmu
 • - Terapia pedagogiczna
 • - TUS ( Trening Umiejętności Społecznych) indywidualny oraz grupowy
 • - Zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej (SI)
 • pedagog dziecięcy gdańsk

  Zajęcia edukacyjne

 • - Warsztaty twórczości z masy solnej
 • - Warsztaty mydlarskie
 • - Warsztaty plastyczne
 • - Zajęcia z elementami integracji sensorycznej
 • - Zajęcia z elementami języka angielskiego
 • pedagog dziecięcy gdańsk

  Warsztaty okolicznościowe

  Organizacja warsztatów okolicznościowych dostosowanych do konkretnych okazji (przyjęcia urodzinowe itp.) w siedzibie PERSPEKTYWY lub w innym wskazanym przez zamawiającego miejscu.

  Cennik

  Usługa
  Czas trwania
  Cena
  Terapia ręki
  40 minut
  100 zł
  Terapia autyzmu
  50 minut
  120 zł
  Terapia pedagogiczna
  50 minut
  120 zł
  TUS ( Trening Umiejętności Społecznych) indywidualny
  50 minut
  120 zł
  TUS ( Trening Umiejętności Społecznych) grupowy
  4 x 75 minut
  400zł/m-c
  Zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej (SI)
  50 minut
  120 zł
  Warsztaty w placówkach edukacyjnych
  60-90 minut/ grupa do 25 osób
  400 zł lub 100 zł + 16 zł za każdego uczestnika zajęć przy grupie min. 10 osób
  Zajęcia z elementami integracji sensorycznej
  90 minut/ grupa do 25 osób
  450 zł lub 100 zł + 20 zł za każdego uczestnika przy grupie min. 10 osób
  Zajęcia z elementami języka angielskiego
  30 minut/ grupa do 25 osób
  125 zł

  *Przy stałej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen.

  Rodzaje terapii

  Co to jest terapia ręki?

  Nieprawidłowy rozwój motoryczny wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się przede wszystkim na usprawnianiu motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapeuta dobiera ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapię powinna poprzedzać diagnoza, wskazująca u dziecka obszary do pracy. W naszym gabinecie terapia ręki często odbywa się w połączeniu z elementami terapii integracji sensorycznej.

  Początkowe ćwiczenia skupiają się na stabilizacji obręczy barkowej i kończynach górnych. W późniejszych fazach terapii przechodzi się do motoryki małej i zdolności manualnych dzieci. Ćwiczenie precyzyjności ruchów dziecka odbywa się poprzez całościowe podejście do postawy dziecka, obejmuje m.in. ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych, a przede wszystkim niweluje nieprawidłowości napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. Najwyższym stopniem umiejętności motorycznych jakie ręka osiąga jest grafomotoryka - sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem, rysowaniem.

  Terapia ręki to przede wszystkim ćwiczenia całego ciała, a nie samych dłoni i palców. Ręka spełnia prawidłowo swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy tj. kości, stawy i mięśnie działają właściwie oraz zachowana jest ich kompleksowa współpraca. Bardzo istotne jest, żeby terapię postrzegać całościowo i rozwijać świadomość ciała, a nie tylko poszczególnych elementów. Terapia ręki dziecka musi być zaplanowana, kompletna i systematyczna, żeby przynosiła należyte efekty. Nie może polegać tylko na zabawie masami plastycznymi, czy uzupełnianiu szlaczków w liniaturze zeszytu. To proces terapeutyczny, którego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.

  Dla kogo terapia ręki?

  Terapia ręki jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci, u których stwierdzono:

  - trudności o naturze manualnej (wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),

  - trudności grafomotoryczne (kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),

  - obniżony poziom graficzny pisma – litery są niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,

  - osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,

  - zachowanie nieprawidłowej postawy podczas prac stolikowych,

  - wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego kończyn górnych i obręczy barkowej (nieprawidłowy chwyt pisarski - trzymanie zbyt mocno lub za lekko),

  - ruchy i ich szybkość niedostosowane do zadania, które należy wykonać (są zbyt wolne, albo za szybkie),

  Co to jest autyzm?

  Autyzm to bardzo złożone zaburzenie, które wpływa nie tylko na samą osobę z autyzmem, ale przede wszystkim też na jej otoczenie i rodzinę, w tym rodzeństwo. Dla dzieci autystycznych jedyną szansą na dorosłe, samodzielne życie jest wcześnie podjęta terapia i długotrwałe, systematyczne ćwiczenia. Ważnym elementem jest znalezienie tego typu zajęć, w których uczestnictwo dziecka nie będzie wymuszone.

  Kluczowym elementem terapii jest początkowa aktywna obserwacja, pomagająca w nawiązaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem, oswojeniu się dziecka z obecnością terapeuty oraz zrozumieniu pewnych zachowań i schematów zachowania dziecka. Pozwoli to na dobranie dla niego odpowiednich form terapii i wspomagania psychoruchowego rozwoju. Terapia autyzmu polega w dużej mierze na wzmocnieniu zachowań pożądanych i niwelowaniu zachowań nieakceptowalnych społecznie. Metody terapii powinny uwzględnić złożoność objawów autyzmu oraz aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska, dlatego terapią należy objąć także rodzinę, która biorąc czynny udział w procesie terapeutycznym poprawia jakość życia dziecka i jego otoczenia.

  Co to jest terapia pedagogiczna?

  Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi bądź wyrównawczymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia socjalnego.

  Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych objawów zachowania, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

  Dla kogo terapia pedagogiczna?

  Diagnoza i terapia pedagogiczna odnoszą się do dzieci, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej ze wskazaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:

  - dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;

  - dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, np. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera

  - uczniów niedostosowanych społecznie;

  - uczniów z trudnościami w nauce powstałymi w następstwie wad rozwojowych.

  Co to jest TUS ?

  Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to terapia skierowana do dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwijaniu empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i rozwijaniu umiejętności współdziałania.

  Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz grupowo.

  Dla kogo TUS?

  Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które mają trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami, w radzeniu sobie z emocjami, w samoocenie (nieadekwatnej - niskiej lub wysokiej), w asertywnej postawie.

  Zróżnicowanie uczestników może być bardzo szerokie tzn. mogą to być:

  - osoby nieśmiałe lub zbyt ekspansywne,

  - osoby, które mają trudność w rozumieniu relacji społecznych,

  - osoby, które nie potrafią rozwiązywać konfliktów bez agresji,

  - osoby niepotrafiące radzić sobie z porażką,

  - osoby niepotrafiące nawiązywać i utrzymywać relacji,

  - osoby niepotrafiące zgodnie współpracować z innymi, przestrzegać zasad i granic,

  - osoby mające trudności w rozumieniu emocji swoich i innych,

  - osoby niezdolne do dostrzegania perspektywy innych osób.

  Zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej

  Integracja sensoryczna (SI) jest metodą pracy z dziećmi, zarówno terapeutyczną, jak i profilaktyczną. Teoria integracji sensorycznej odwołuje się do wczesnych etapów rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów, jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

  Terapia integracji sensorycznej ma wzmóc rozwojowe funkcje dziecka, poprawić uczenie się, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie. Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych. Integracja nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, by uczenie się było coraz łatwiejsze. Odpowiednia stymulacja dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym zapobiega w przyszłości powstawaniu wielu zaburzeń w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego, w tym procesów uczenia się. Ćwiczenia integracji sensorycznej angażują całe ciało, zmysł równowagi i dotyku, ale również wzrok i słuch oraz prowadzą do właściwej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i synchronizacji bodźców zmysłowych.

  Dla kogo TUS?

  Zajęcia z elementami integracji sensorycznej są przeznaczone przede wszystkim dla:

  - dzieci z problemami poczucia równowagi i koordynacji,

  - dzieci z zaburzeniami motoryki małej i dużej,

  - dzieci niechętnie podejmujących się nowych zadań,

  - dzieci z zaburzoną koncentracją,

  - dzieci, dla których bodźce dopływające z zewnątrz znacznie zakłócają działanie dziecka,

  - dzieci nadpobudliwych,

  - dzieci, którym brakuje wiary we własne siły, mających problem z niską samooceną

  Wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej (SI), są wtedy gdy u dziecka można zaobserwować konkretne zachowania:

  - Unikanie zabaw z plasteliną, masą solną, farbami

  - Niechęć do dotyku, zwłaszcza gdy ktoś podchodzi z tyłu i np. dotyka jego ramienia

  - Przesadną nadwrażliwość

  - Unikanie zabaw wymagających współpracy obu rąk (np. manipulacja zabawką, rozpoznawanie przedmiotu za pomocą dotyku)

  - Trudności z wchodzeniem na i schodzeniem ze schodów

  - Częste podpieranie ręką głowy w trakcie pisania i czytania

  - Przestraszenia podczas huśtania czy też podrzucania

  - Strach i unikanie zabaw takich, jak bujanie się, obracanie na karuzeli, podskakiwanie

  - Częste upadanie, potykanie się, sprawianie wrażenia niezdarnego

  - Bardzo długa nauka wiązania sznurowadeł,

  - Bardzo długie posługiwanie się naprzemiennie prawą i lewą ręką lub brak preferencji ręki

  - Nieprawidłowe siedzenie i stanie, w pozycji sprawiającej nienaturalne wygięcie ciała

  - Szybkie męczenie się,

  - Niepokój podczas nagłych i głośnych dźwięków,

  - Trudności w rozumieniu poleceń słownych

  - Wrażliwość na światło, dziecko lubi mrok lub przytłumione światło w pokoju

  - Trudności z podążaniem wzrokiem (śledzeniem) za przedmiotem lub gubienie miejsca podczas czytania lub pisania

  - Podekscytowanie w miejscach jasno i kolorowo oświetlonych lub podczas oglądania TV

  - Nadwrażliwość na niektóre zapachy i trudność w rozróżnianiu zapachów

  - Nadpobudliwość i nadruchliwość

  - Trudność w organizowaniu sobie zabawy

  Kontakt telefoniczny

  Kontakt mailowy