Terapia autyzmu

Czym jest autyzm?

Autyzm to bardzo złożone zaburzenie, które wpływa nie tylko na samą osobę z autyzmem, ale przede wszystkim też na jej otoczenie i rodzinę, w tym rodzeństwo.

Dla dzieci autystycznych jedyną szansą na dorosłe, samodzielne życie jest wcześnie podjęta terapia i długotrwałe, systematyczne ćwiczenia. Ważnym elementem jest znalezienie tego typu zajęć, w których uczestnictwo dziecka nie będzie wymuszone.

Terapia autyzmu

Kluczowym elementem terapii jest początkowa aktywna obserwacja, pomagająca w nawiązaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem, oswojeniu się dziecka z obecnością terapeuty oraz zrozumieniu pewnych zachowań i schematów zachowania dziecka. Pozwoli to na dobranie dla niego odpowiednich form terapii i wspomagania psychoruchowego rozwoju.

Terapia autyzmu polega w dużej mierze na wzmocnieniu zachowań pożądanych i niwelowaniu zachowań nieakceptowalnych społecznie. Metody terapii powinny uwzględnić złożoność objawów autyzmu oraz aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska, dlatego terapią należy objąć także rodzinę, która biorąc czynny udział w procesie terapeutycznym poprawia jakość życia dziecka i jego otoczenia.

enkel

Furniture for life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo